در پژوهش بر روي يك اثر خوب، نيرويي نهفته است كه شما را وا مي دارد همچون نويسنده بينديشيد.
زمان دفاعیه ها
مقطع Not filtered
رشته Not filtered
عنوان پايان نامه Not filtered
نام و نام خانوادگي 
نوع دفاع Not filtered
تاريخ دفاع Not filtered
محل دفاع Not filtered
ساعت برگزاری Not filtered
لینک دفاع 
 
 
 
Expandدکتری تخصصیحقوق خصوصیتحلیل تطبیقی جایگاه عدم النفع در دادرسی های تجاری بین المللی با نظام حقوقی ایرانپریسا سلیمان زادهپیش دفاع متمرکز1401/11/20واحد دانشگاهی دیگر08:45 - 10:00 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهحقوق جزا و جرم شناسیبررسی عوامل ارتکاب جرائم بانکی و راه های پیشگیری از آن هامریم السادات هاشمی پوردفاع نهایی1401/11/20کلاس 96 دانشکده حکمرانی14:30 - 15:45 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهآسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی امدادگر ورزشیتاثیر6هفته ماساژ سوئدی بر خستگی،درد،اسپاسم و عملکرد حرکتی زنان مولتیپل اسکلرزسلیمه حمود اهوازیدفاع نهایی1401/11/20کلاس 807 دانشکده تربیت بدنی15:45 - 16:30 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیطراحی مدل اکوسیستم ورزش قهرمانی استان اصفهانوهاب یمانیدفاع نهایی1401/11/20کلاس 808 دانشکده تربیت بدنی17:45 - 19:00 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسی کامپیوتر نرم افزارمدیریت تحرک هوشمند در شبکه های WLAN مبتنی بر SDN با استفاده از الگوریتم منطق فازیعلی کاغذچیدفاع نهایی1401/11/20کلاس 432 دانشکده فنی مهندسی08:45 - 10:00 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسی کامپیوتر نرم افزارطراحی سامانه عکسبرداری هوشمند تک سنسوره وافزایش کارایی با استفاده از الگوریتم زمانی به منظور کاهش اختلالات محیطیسیدرسول مویدیدفاع نهایی1401/11/20کلاس 432 دانشکده فنی مهندسی10:00 - 11:15 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسی کامپیوتر نرم افزارتشخیص کووید ۱۹ با استفاده از مدل‌های یادگیری عمیق ترکیبی(CNN+SVM) مهدی جلود عرنوس کشایدفاع نهایی1401/11/20سالن کنفرانس دانشکده فنی و مهندسی12:30 - 13:45 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمدیریت دولتی توسعه منابع انسانیتاثیر درک از کیفیت سامانه الکترونیکی بر گرایش به نوآوری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان با نقش تعدیل کننده احساس مسئولیت کارکنانسجاد نجفی بابادیدفاع نهایی1401/11/20کلاس 96 دانشکده حکمرانی07:30 - 08:45 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمدیریت دولتی توسعه منابع انسانی تحلیل اثربخشی طرح پویش بر مبنای تجربه مشارکت کنندگانرامین پوستیدفاع نهایی1401/11/20کلاس 80 دانشکده حکمرانی14:30 - 15:45 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمدیریت دولتی طراحی سازمانهای دولتیتحلیل رسمیت و تمرکز در واحدهای زیر مجموعه اداره ورزش و جوانان اصفهانعلی غفوریدفاع نهایی1401/11/20کلاس 96 دانشکده حکمرانی08:45 - 10:00 
v AllNext432[1]Prevصفحه 1 از 4 (تعداد 32)

 

 Show another code
Captcha image
Copyright © Islamic Azad University Khorasgan (Isfahan) Branch Software Group