در پژوهش بر روي يك اثر خوب، نيرويي نهفته است كه شما را وا مي دارد همچون نويسنده بينديشيد.
زمان دفاعیه ها
مقطع Not filtered
رشته Not filtered
عنوان پايان نامه Not filtered
نام و نام خانوادگي 
تاريخ دفاع Not filtered
محل دفاع Not filtered
ساعت برگزاری Not filtered
لینک دفاع 
 
 
 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسی معماریطراحی مرکز تحقیقات کویرشناسی با رویکرد معماری زیست اقلیمی در اصفهانعاطفه اوستاخ1401/03/08کلاس 601 دانشکده جدید معماری08:30 - 10:00 
Expandدکتری تخصصیمدیریت و برنامه ریزی فرهنگیطراحی الگوی اجرای سیاستهای گردشگری حلال در ایرانسید حامد افتخارزاده1401/03/08کلاس 55508:30 - 10:00 
Expandدکتری تخصصیمدیریت و برنامه ریزی فرهنگیارائه الگوی گردشگری مذهبی با تکیه بر هنر تعزیهمحمدرضا حیدری1401/03/08کلاس 55513:31 - 15:00 
Expandدکتری تخصصیروابط بین المللسیاست خارجی امریکا درقبال ایران دردوره دونالد ترامپحسن عابدینی کشکوییه1401/03/08واحد دانشگاهی دیگر13:31 - 15:00 
Expandدکتری تخصصیحقوق جزا و جرم شناسیسیاست جنایی شکلی دشمن مدار در جرایم اقتصادی موضوع افساد فی الأرضسهراب نشاسته ریز1401/03/09کلاس 55515:01 - 16:30 
Expandدستیاری تخصصیبیماریهای دهان و فک و صورتمقایسه فوتودینامیک¬تراپی لیزربا ماده متیلن¬بلو و ماده آمینولولینیک اسید روی سلول¬های سنگفرشی سرطانی دهان (مطالعه آزمایشگاهی)مریم خسروی1401/03/09تالار پژوهشگاه مرکزی دانشگاه11:31 - 13:00 
Expandدستیاری تخصصیاندودانتیکسمقایسه ی تاثیر ضد باکتریایی لیزر دیود 810 و 980 نانومتر با روش های شست وشوی معمول، شست و شوی اولتراسونیک غیرفعال و استفاده از برس جنتل فایل به عنوان تمام کننده ی شست شو، بر روی کانال های ریشه ی عفونی شده با بیوفیلم انتروکوک فکالیس به روش آزمایشگاهیشیوا شیرانی لپری1401/03/10اتاق شورای دانشکده دندانپزشکی11:31 - 13:00 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهحقوق خصوصیمقایسه تطبیقی تبدیل تعهد ،انتقال طلب،وضمان درحقوق ایران وفرانسهشهرام حاتمی علیگرزانی1401/03/16اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی10:01 - 11:30 
v AllNext[1]Prevصفحه 1 از 1 (تعداد 8)

 

 Show another code
Captcha image
Copyright © Islamic Azad University Khorasgan (Isfahan) Branch Software Group